z tajností dospívání

Posted Leave a comment


je to jenom pocit, v těch dnech, kdy se tvary mění, ožívají, spolu s dravým tokem horké krve v žilách, v tom napětí, co se žene tělem, v té bolesti, co je v hrudi, a v každém maličkém poodkrytí toho, co bylo tajné… nikdy v pozdějším věku už to nebude takové… nikdy to se to nezopakuje a přeci v každém z nás ten pocit zůstává a je a i když nelze vyvolat, tak si ho pamatujeme a zastřeně vybavíme…

mé srdce patří Slavii

Posted Leave a comment


hluk, atmosféra, skandování a kulatý míč, je to hra, je to tým, a je to sport… a je to o tom, že se člověk odpoutá, že se člověk dívá pohlcený tím, co se děje právě teď, co odebírá starosti, co právě vymazalo chvíle pocitů kdesi jinde – smutku, štěstí, bolestí a krásy – to jediné a pravé je tady a teď v tom hluku bouřícího stadionu, když se míč točí ve světle reflektorů…

luberonská slunce

Posted Leave a comment


nejsou to levandulová pole, ani červené víno v keramických pohárech, západ slunce na zdech Luberonu, nic z toho to není, není to ani vůně moře, rozpálený vzduch… tohle je něco v nás, v našich duších a srdcích, kus historie, úlomky pocitů, hrdost králů a pracovitost zemědělců a všechno to, co se prohnalo a prošlo touhle krajinou… zajímavé na tom je, že se to nedá vyfotografovat… to chce samotu a klid a přivřené oči a ticho a v keramickém poháru červené víno, a sedět vedle levandulového pole, cítit vůni moře… pak to teprve člověkem prostoupí…

Pandořin výkřik

Posted Leave a comment


každý den každý z nás vypouští do světa úlomky a kapky zla… a ne vždy za to mohou krásné ženy… a Pandora křičí, ale my si jí nevšímáme, nedáme na její varování, na to, čím si sama prošla… musíme tím projít i my sami… s nadějí až na samém dně…

první den

Posted Leave a comment


je úplně jedno, který je to den, zda je to noc, v kolika letech, všechno je to jedno – první den je první den, ať se jedná o cokoli… je to všechno, co je poprvé… je to ten pocit, že je to poprvé…

příčina smrti

Posted Leave a comment


žádné drama, nic mimořádného, smrt není nějaká dáma s kosou… je to okamžik, co čeká každého z nás… a příčin zániku každé bytosti je tolik: jsou rozmanité – trpké, cynické, komické, čekané i nečekané… ale vždy konečné… a smutní jsou ti, co to teprve čeká…

každý to má jinak

Posted Leave a comment


náš svět je kouzelný tím, že jsme si podobní, a přesto jsme každý jiný, situace se opakují, a přesto jsou rozdílné, každý z nás byl počat, stejně, a přece to u každého proběhlo jinak a stejné je to se smrtí… naše prožitky jsou velmi podobné a přeci to má každý a každá jinak…

rozervání nitra

Posted Leave a comment


tři básníci sedící v různých hospodách, na jiných místech, v jiných zemích, v jiném čase… sdílí společný osud probdělých nocí a nedospánků, burácivého nitra, které své pocity nezadržitelně v metaforách dere ven… sklenice, tma, řádky – společnice samotářů v temných zakoutích…

střet turbulencí

Posted Leave a comment


když si představím tolik lidskosti, člověčenství společně s neklidem a depresivním pohledem vstříc smrti, s tím, jak Antoine de Saint-Exupéry svým létáním unikal zemi a sám sobě, jako by záměrně vyhledával riziko, musel jsem namalovat tenhle obraz… za tu hloubku, se kterou do nás, lidí, viděl…

vytržení z klece

Posted Leave a comment


dostat se z klece, kterou doba, společnost i vlastní osobnost kolem člověka staví, to chce odvahu, stejně jako naplnění ideálů a najít cestu, kde je srdce osvobozené a nikdy neustat ve chvatu a spěchu jít za tím cílem, to je práce a dílo spisovatele Jaroslava Foglara… tím hlavním podtextem jeho přínosu bylo pedagogické působení na mnoho generací dospívající mládeže tak, aby z nich byli slušní a odpovědní občané… čelit překážkám, nacházet cestu a dostávat se neúnavně z klece – to je poselství a to je tento obraz…

exploze manuality

Posted Leave a comment


introvertní zarputilost a skromnost propojená s furiantstvím pramenícím z umu a potřeby tvořit – to je inspirace Vladimírem Boudníkem, schopnost vidět v trhlinách i skvrnách celý vesmír, to je naladění do stejného akordu…

průnik tří panen

Posted Leave a comment


na počátku byla myšlenka, jak rozdílné je vnímání sexuality muži a ženami z hlediska nenaplnění – pro muže je to pud a hlavní hnací motor, ale pro ženy je mnohem těžší vzdát se, kromě potěšení, také naplnění podstaty ženství – mateřství… ten rozdíl, ale také více úrovní personifikovaných skrze řecké bohyně, to je napětí v minimálním použití barev…