vytržení z klece

Jan Hendryk
vytržení z klece  (J. Foglarovi), 2018
pastózní olej na plátně
70 x 50 cm
8.000,- Kč


dostat se z klece, kterou doba, společnost i vlastní osobnost kolem člověka staví, to chce odvahu, stejně jako naplnění ideálů a najít cestu, kde je srdce osvobozené a nikdy neustat ve chvatu a spěchu jít za tím cílem, to je práce a dílo spisovatele Jaroslava Foglara… tím hlavním podtextem jeho přínosu bylo pedagogické působení na mnoho generací dospívající mládeže tak, aby z nich byli slušní a odpovědní občané… čelit překážkám, nacházet cestu a dostávat se neúnavně z klece – to je poselství a to je tento obraz…